Wat bieden we u?

Delta 3 is opgericht vanuit het besef dat bedrijven, overheid en organisaties dikwijls nood hebben aan onafhankelijk advies bij de organisatie van hun communicatie-inspanningen. In vele gevallen mist men immers intern de nodige competenties om een communicatieplan op te stellen en om voor de uitvoering daarvan de juiste partners te kiezen en te sturen. 25 jaar in het communicatievak en een permanente vinger aan de pols van de klanten hebben ons daar een duidelijk beeld over gegeven en laten ons toe u daarbij te helpen.

Ook vallen vele communicatienoden tussen de plooien door het huidig aanbod op de markt. Interne communicatie, websites, presentaties, evenementen en incentives zijn er maar een paar van. Al te vaak worden die taken toevertrouwd aan medewerkers met een beperkte kennis van de communicatieve aspecten ervan. Medewerkers die zich bovendien best toeleggen op hun eigenlijke taken.

Daarnaast hebben vele bedrijven, overheden en organisaties slechts tijdelijk nood aan een communicatiemanager, wanneer een campagne of evenement voor de deur staat. Een vaste kracht valt dan ook behoorlijk duur uit.

Onze referenties en ervaring, staan garant voor een succesvolle samenwerking.

Delta 3 wil u daarom bijstaan in volgende domeinen:

  • analyse van uw huidige communicatiewerking en -middelen
  • het opstellen en implementeren van een communicatieplan
  • selectie, briefing en begeleiding van externe partners
  • het opstellen van bestekken en budgetten
  • het organiseren van evenementen en incentives in samenwerking met externe partners
  • het briefen, opvolgen en begeleiden van reclamecampagnes
  • het briefen, opvolgen en begeleiden van websites
  • u bijstaan waar u dat nodig acht