Wie zijn we?

Delta 3 is opgericht door Bart De Swaef, voor wie het na 25 jaar in het communicatievak begon te kriebelen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Voorjaar 2007 verkocht hij zijn deel van Modulo aan zijn vennoten en wou hij nieuwe dromen realiseren.

In die 25 jaar had Bart immers vastgesteld dat er nog een pak hiaten in het communicatievak te bespeuren vielen. Maar al te veel deeldomeinen van de communicatie worden weinig professioneel aangepakt en dat om twee redenen. Dikwijls ontbreekt het bij de opdrachtgever aan de nodige kennis om als evenwaardige tegenspeler te fungeren van externe partners, veelal omdat een fulltime communicatiemanager budgettair niet te dragen is. Daarnaast vallen vele communicatietools buiten het aanbod van de klassieke bureaus., zoals daar zijn websites, presentaties, interne communicatie, e-communicatie, evenementen, incentives, …

Incentives krijgen bij Delta 3 bijzondere aandacht, om twee redenen. Meestal worden incentives aangeboden als veredelde groepsreizen, met een minimale aandacht voor de uiteindelijke doelstelling, namelijk de binding en motivatie van klanten of personeel. En anderzijds is de reizen en organiseren een passie van Bart, die hij afstraalt op zijn medewerkers.

Delta 3 is klein, zelfs heel klein, maar is omringd door een krachtig netwerk van externe partners in alle domeinen en met liefde opgebouwd gedurende 25 jaar.

Laat ons eens praten. U zal geboeid zijn door ons vakmanschap en onze passie voor het vak.

Delta 3 wil u daarom bijstaan in volgende domeinen:

  • analyse van uw huidige communicatiewerking en -middelen
  • het opstellen en implementeren van een communicatieplan
  • selectie, briefing en begeleiding van externe partners
  • het opstellen van bestekken en budgetten
  • het organiseren van evenementen en incentives in samenwerking met externe partners
  • het briefen, opvolgen en begeleiden van reclamecampagnes
  • het briefen, opvolgen en begeleiden van websites
  • u bijstaan waar u dat nodig acht